ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 82.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 82.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 80.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 80.66 ทอง 12  
15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 80.66 ทอง 12  
16 โรงเรียนสามบ่อวิทยา สพม. สงขลา สตูล 80.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. นราธิวาส 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 78.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 73 เงิน 23  
25 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 72.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 66.33 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน