ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 92.23 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 86.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 85.97 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 85.93 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 85.73 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. พัทลุง 85.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. ปัตตานี 85.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 85.13 ทอง 13  
14 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.47 ทอง 17  
18 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 83.83 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 83.43 ทอง 19  
20 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 83.17 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.17 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.07 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 81.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน