ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 78.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 78.66 เงิน 11  
13 โรงเรียนดรุโณทัย สพม. ตรัง กระบี่ 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพม. สงขลา สตูล 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 72.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 69.66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. พัทลุง 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน