ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 4  
8 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. สงขลา สตูล 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน