ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 90.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 90.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.17 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพม. สงขลา สตูล 87.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.83 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 84.83 ทอง 21  
22 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 84.43 ทอง 22  
23 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 84.17 ทอง 23  
24 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 83.83 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. สงขลา สตูล 83.17 ทอง 25  
26 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 82.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82.17 ทอง 27  
28 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 81.17 ทอง 28  
29 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 80 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน