ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนเทพา สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 9  
13 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 13  
17 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. ปัตตานี 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาล ๕ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 75 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน