ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 85.91 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 85.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. ปัตตานี 83.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 80.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 80.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 79.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 79.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 77.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. ปัตตานี 76.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 73.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. ยะลา 67.66 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน