ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 85.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 84.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 84.83 ทอง 5  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 84.27 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 83.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.83 ทอง 8  
10 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.57 ทอง 11  
12 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 83.17 ทอง 12  
13 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 81.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 77.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 77.07 เงิน 19  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76.17 เงิน 20  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 74.17 เงิน 21  
22 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 72.43 เงิน 22  
23 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 67.83 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 สพม. ยะลา 65.83 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 63.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 62.33 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน