ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 92.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 90.15 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. สงขลา สตูล 89.69 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 87.45 ทอง 6  
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 85.59 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 84.95 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.55 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.05 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทพา สพม. สงขลา สตูล 81.72 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.44 ทอง 13  
14 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 81.35 ทอง 14  
15 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 80.15 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน