ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. พัทลุง 80.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน