ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. ตรัง กระบี่ 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 88.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 82.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 82.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 81.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 78.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 77.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 76.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 68.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. ปัตตานี 60.40 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน