ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. สงขลา สตูล 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม. ยะลา 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. ตรัง กระบี่ 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 75.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 74.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 73.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 72.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 66.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 64.40 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน