ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สพม. พัทลุง 61 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน