ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 89.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 89.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 78.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ สพม. ปัตตานี 78.50 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน