ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 76.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 74.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 74.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 72.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 66.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 65.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 64.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 64.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 53.20 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 53 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 52.40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 51.80 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 50.60 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 50.40 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 50 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน