ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 117
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 45 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน