ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 116
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 64 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน