ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง 6  
11 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 11  
18 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 18  
21 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 18  
22 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 88 ทอง 22  
25 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 25  
27 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน