ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 89.50 ทอง 8  
11 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 85.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 81.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 78.50 เงิน 15  
17 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 76.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนอามานะศักดิ์ สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 65.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 65.50 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 61.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 60 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน