ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 84.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สพม. พัทลุง 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน