ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 71.67 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน