ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. พัทลุง 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 60 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 60 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 60 ทองแดง 21  
27 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 60 ทองแดง 21  
28 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 42 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 40 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน