ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 94.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. พัทลุง 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 87.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม. ตรัง กระบี่ 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 86.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 86.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 85.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทพา สพม. สงขลา สตูล 84.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 84.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 83.60 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน