สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. นราธิวาส

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงนูรฮาตาซา   มะเซ็ง
 
1. นายมานิตร   เจ๊ะแว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัสรีน   ยูโซะ
2. เด็กชายอัลบูคอรี   สะมะแอ
3. เด็กหญิงเปอร์มัยดา  มิงยูดา
 
1. นางเจะพารีด๊ะ    วาจิ
2. นางเจ๊ะรอมล่า   หะยีอาซา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวกัสตีณีย์   สะอียา
2. นางสาวมาซูวิน   วาเด็ง
3. นายยุลกิสมี  เจ๊ะมามะ
 
1. นางสาวกาสมีนี   มูซอ
2. นางมาลี   ดาโอ๊ะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 25 1. เด็กหญิงนูรอัยมาน   ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรูฮีดายะห์   ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอาเดีย   สะมะแอ
 
1. นายดุลมาน    เจ๊ะตู
2. นายเจ๊ะบาฮารูดีน    หะยีเจ๊ะยิ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 13 1. นางสาวนุรอาซีกีน  อาแว
2. นางสาวสุซานา   ดอเลาะ
3. นายอิสมาแอ   นิลา
 
1. นายดุลมาน   เจ๊ะตู
2. นายเจ๊ะบาฮารูดีน    หะยีเจ๊ะยิ